Díjazás

Hitelesítések:

Névaláírás hitelesítése /aláírási címpéldány

(jogi személy, magánszemély): . . . . ... . ... . . . . . . . . . 1.500,-Ft/db.

Másolat hitelesítése:. . . . . . . . ... . . . . . .... . . . . . . . 520,-Ft/oldal.

Közhitelességû nyilvántartás tartalmának tanúsítása:

Cégkivonat: . . . . . . . . . . .. . . . . 3.000,-Ft/db
Tulajdoni lap: . . . . . . . . . . . . . . 6.010,-Ft/db

Közjegyzõi okiratok:

A közjegyzõi okirat díja az ügy értékétõl (pl. adásvétel esetén az ingatlan értéktõl) függ. A közjegyzõi díj aránya az ügyérték emelkedésével csökken. Tehát minél magasabb az ügyérték, annál kisebb arányú az ehhez kapcsolódó közjegyzõi díj. A közjegyzõi díj az ügyérték 1,5%-tól - 0,5%-ig terjed. Amennyiben az ügyérték nem állapítható meg, idõarányos munkadíj kerül felszámításra.

Az egyes ügyletekben alkalmazandó közjegyzõi díjról kérjenek felvilágosítást kollégáinktól.