Díjazás

Hitelesítések:

Névaláírás hitelesítése /aláírási címpéldány

(jogi személy, magánszemély): . . . . ... . ... . . . . . . . . . 1.500,-Ft/db.

Másolat hitelesítése:. . . . . . . . ... . . . . . .... . . . . . . . 520,-Ft/oldal.

Közhitelességű nyilvántartás tartalmának tanúsítása:

Cégkivonat: . . . . . . . . . . .. . . . . 3.000,-Ft/db
Tulajdoni lap: . . . . . . . . . . . . . . 6.010,-Ft/db

Közjegyzői okiratok:

A közjegyzői okirat díja az ügy értékétől (pl. adásvétel esetén az ingatlan értéktől) függ. A közjegyzői díj aránya az ügyérték emelkedésével csökken. Tehát minél magasabb az ügyérték, annál kisebb arányú az ehhez kapcsolódó közjegyzői díj. A közjegyzői díj az ügyérték 1,5%-tól - 0,5%-ig terjed. Amennyiben az ügyérték nem állapítható meg, időarányos munkadíj kerül felszámításra.

Az egyes ügyletekben alkalmazandó közjegyzői díjról kérjenek felvilágosítást kollégáinktól.